Podmínky použití služby mamky testují weby

Platnost podmínek od 1. 1. 2016

Obecné

Služba Mamky testují weby slouží majitelům a provozovatelům webových stránek k získání zpětné vazby matek na rodičovské dovolené.

Provozovatel služby je společnost CIRCUS DESIGN s.r.o. se sídlem Selicharova 1419/1, 500 12 Hradec Králové, IČ: 024 07 078 a DIČ: CZ02407078 je pod spisovou značkou C 32956 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Objednávka

Objednávka zaslaná prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách služby „Mamky testují weby“ je závazná.

Provozovatel služby si vyhrazuje právo objednávku odmítnout i bez udání důvodu. Důvodem k odmítnutí může být například nevhodný obsah webu předloženého k testování, například stránky s pornografií.

Cena

Cena jednoho testování je 400 Kč bez DPH (484 Kč s DPH). Fakturu posíláme spolu s videozáznamem na zadaný email. Splatnost faktury je 14 dní.

Polovinu z fakturované částky dostane mamka na základě dohody o pracovní činnosti, kterou s ní máme uzavřenou.

Záznam testování

Zpětná vazba je poskytována prostřednitvím záznamu z testování o délce minimálně 10 minut. Záznam obsahuje nahrávku plochy obrazovky, video z přední kamery a zvuk.

Mamky testují podle svých časových možností, a proto není možné si při objednávce určit konkrétní mamku. Dodací doba záznamu jsou dva pracovní dny. Ve vyjimečných případech může být delší. Pokud dojde ke zpoždění, budeme vás kontaktovat a máte právo objednávku bez sankcí zrušit.

Záznamy jsou určené výhradně pro interní účely objednatele. Není dovolené jejich veřejné sdílení například na internetových službách Youtube, Facebooku, nebo jinak.

Provozovatel služby se zavazuje takto pořízené záznamy nesdílet třetím stranám ani využívat ke svému prospěchu.

Záznamy ukládáme po dobu jednoho roku. Poté jsou nenávratně smazány.

Závěrečná ustanovení

V případě problémů se službou, prosím, kontaktujte náš tým na info@circusdesign.cz. Uvítáme vaši zpětnou vazbu a případné problémy se pokusíme řešit individuálně.

Podmínky služby „Mamky testují weby“ se mohou v budoucnu měnit. Jejich aktuální verze bude vždy na webových stránkách služby.

 

Kontakt

Kontaktní email:

info@circusdesign.cz

Provozovatel

www.circusdesign.cz